Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie 24-01-2020
Menu


�rodowiskowy Dom Samopomocy
w Choszcznie

ul. Drawieńska 52
73 - 200 Choszczno
Godziny otwarcia: 7:30 - 15:30

tel. (0) 95 765 18 90/91
fax (0) 95 765 18 90
e mail: sdschoszczno@wp.pl
Wydarzenia: Projekty_Pejza bez barier
WYDARZENIA: Projekty_Pejza bez barier

• "Pejza bez Barier" - plenerowe warsztaty malarskie "Sztaluga 2008"

Projekt "Pejza bez barier" plenerowe warsztaty malarskie zrealizowany zosta przez rodowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie w dniach 23 - 25 maja 2008 roku przy dofinansowaniu ze rodkw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego adresatami byy osoby dorose z zaburzeniami psychotycznymi, niepenosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i lekkim ze sprzonymi zaburzeniami typu dysfunkcja narzdu ruchu, niedosuch, a take dzieci i modzie z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi ze wskazaniami do uczestniczenia w terapii zajciowej. Celem projektu byo:
- wyrwnywanie szans w dostpie do zjawisk kultury,
- umoliwienie osobom niepenosprawnym warunkw do rozwoju twrczoci,
- popularyzowanie lokalnej tradycji i historii regionu,
- integracja osb niepenosprawnych (szczeglnie z zaburzeniami psychicznymi) z lokaln spoecznoci,
- wczenie jak najwikszej iloci osb, instytucji lokalnych i organizacji poza rzdowych w dziaania pomocowe na rzecz osb niepenosprawnych,
- przeamywanie tkwicych w spoecznoci lokalnej stereotypw dotyczcych osb niepenosprawnych.

Nasz projekt zakada trzy etapy:
1. Wystaw twrczoci lokalnych artystw w ramach "Wiosennego Salonu Artystycznego" pod hasem "Przyroda to my", "Nasza historia pdzlem malowana".
2. Trzydniowe plenerowe warsztaty malarskie"Pejza bez barier" i wystaw poplenerow.
3. Wystaw prac uczestnikw projektu w ramach oglnopolskiego dnia Solidarnoci z Osobami Chorymi na Schizofreni w Szczecinie.

Plenerowe warsztaty malarskie odbyy si na terenie Orodka Sportowo-Wypoczynkowego nad jeziorem Klukom, z dala od miejskiego zgieku i haasu, w otoczeniu zieleni, co niewtpliwie pozytywnie wpyno na inwencj twrcz uczestnikw projektu.

W naszym przedsiwziciu wzio udzia cznie 50 osb niepenosprawnych wraz z opiekunami, ktrzy reprezentowali nastpujce placwki:
- rodowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie
- rodowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie
- rodowiskowy Dom Samopomocy w Reczu
- rodowiskowy Dom Samopomocy w Krzcin
- rodowiskowy Dom Samopomocy w Wacz
- rodowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie
- Warsztat Terapii Zajciowej w Piaseczniku
- Dom Pomocy Spoecznej w Brzezinach
- Specjalny Orodek Szkolno - Wychowawczy w Suliszewie
- Specjalny Orodek Szkolno - Wychowawczy w Niemiesku

Projekt pod nazwa "Pejza bez barier" zakada nastpujce wydarzenia kulturalne:
• Plenerowe warsztaty malarskie (kontynuujce tematyk wystawy lokalnych twrcw) W czci teoretycznej warsztaty miay na celu przekazanie wiedzy z zakresu malarstwa pejzaowego. W czci praktycznej polegay na wiczeniu umiejtnoci malowania z natury. Praca przebiegaa w grupach, czterech uczestnikw malowao pod kierunkiem instruktorw z choszczeskich klubw plastyka „Vena” i „Impreseja”. Instruktorzy wykonali swoj prac w formie wolontariatu. Niepenosprawni twrcy otrzymali materiay niezbdne do realizacji warsztatw takie jak: sztalugi, farby, pdzle, palety malarskie, blejtramy.

• Wieczorne bajanie przy ognisku Po pierwszym dniu warsztatw, przy wsplnym posiku przy ognisku, historyk - autor miedzy innymi "W krainie Choszcza - legendy i podania do dziejw Choszczna i okolic", czonek "Towarzystwa Przyjaci Ziemi Choszczeskiej" Pan dr Grzegorz Jacek Brzustowicz przedstawi uczestnikom najciekawsze legendy obrazujce histori i tradycje naszego regionu. W spotkaniu wzili udzia take inni przedstawiciele TPZCh, modzie gimnazjalna, licealna, rodzice i opiekunowie osb niepenosprawnych.

• Pod gwiazdami piewamy Po kolejnym dniu malarskich zmaga odbyo si ognisko i wystpy uczniw Pastwowej Szkoy Muzycznej w Choszcznie, ktrzy zachcili uczestnikw projektu do wsplnego piewania, po czym wszyscy niepenosprawni uczestnicy otrzymali pamitkowe dyplomy uczestnictwa i upominki w postaci okazjonalnych koszulek i kubkw.

• Wystawa poplenerowa Prace malarskie, ktre powstay podczas pleneru wystawione zostay w Klubie Garnizonowym w Choszcznie w dniach 09 – 16 czerwca 2008 roku. W inauguracji wystawy poza najwaniejszymi uczestnikami – autorami prac udzia wzili zaproszeni gocie, w tym przedstawiciele wadz miasta, instytucji, placwek owiatowych, samorzdowych, organizacji pozarzdowych, czonkowie klubw plastycznych ,,Impresja” i "Vena" czonkowie Towarzystwa Przyjani Ziemi Choszczeskiej, rodzice i opiekunowie osb niepenosprawnych.

Efekty naszych dziaa: Na poziomie adresatw projektu - niepenosprawnych niezmiernie istotne byo aby, zaplanowane dziaania stworzyy warunki do harmonijnego rozwoju osobowoci, zespolenia procesw emocjonalnych, poznawczych i motorycznych, stworzenia warunkw do rozwoju wasnej ekspresji i samorealizacji twrczej, day zadowolenie i rado, wzmocniy poczucie wasnej wartoci niezbdnej do ksztatowania si osobowoci. Dziaania te day ujcie dla energii, uspokoiy i wyciszyy uczestnikw, odpryy, rozadoway napicia miniowe i emocjonalne, przyczyniy si do rozwoju koordynacji wzrokowo - ruchowej, usprawnienia czynnoci manualnych, przyczyniy si do zmniejszenia agresji wrd uczestnikw. Wpyny na wyobrani uczestnikw projektu, poczucie estetyki, rozbudziy zainteresowania, zachciy do obcowania z przyrod, uwraliwiy na jej pikno. Dziaania miay wymiar spoeczny. Przyczyniy si do pokonywania lku w kontaktach z rwienikami i rodowiskiem w ktrym yj, wzajemnego zaufania, otwartoci i odpowiedzialnoci za siebie i innych. Zaplanowane dziaania pozwoliy niepenosprawnym intelektualnie artystom pokaza ich moliwoci, umiejtnoci, ukryte w nich talenty i potrzeby.

Promocja: Promocja projektu polegaa na rozpropagowaniu naszych dziaa w telewizji kablowej, prasie lokalnej i regionalnej, na stronach internetowych, podczas spotka z modzie szk gimnazjalnych i rednich, opracowaniu i wysyaniu zaprosze, oplakatowaniu oraz rozwieszeniu banerw informacyjnych i roznoszeniu broszur i ulotek.