Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie 24-01-2020
Menu


�rodowiskowy Dom Samopomocy
w Choszcznie

ul. Drawieńska 52
73 - 200 Choszczno
Godziny otwarcia: 7:30 - 15:30

tel. (0) 95 765 18 90/91
fax (0) 95 765 18 90
e mail: sdschoszczno@wp.pl
Wydarzenia: Projekty: Otwrzcie Drzwi
WYDARZENIA: Projekty_Obchody Dnia Solidarnoci z Osobami Chorymi na Schizofreni "Otwrzcie Drzwi"

• Obchody Dnia Solidarnoci z Osobami Chorymi na Schizofreni "Otwrzcie Drzwi"

Celem zorganizowania obchodw Dnia Solidarnoci z Osobami Chorymi na Schizofreni "Otwrzcie Drzwi" bya integracja rodowisk Miasta i Gminy Choszczno we wsplnym przekazaniu wiedzy o schizofrenii, przyblienie problemw osb chorych psychicznie spoecznoci lokalnej, przeciwdziaanie izolacji i wykluczeniu osb chorych na schizofreni oraz przeamywanie uprzedze spoeczestwa wobec osb chorych psychicznie.

Obchody odbyy si dnia 12.09.2009 roku na placu przy Domu Towarowym "Sezam" w centrum miasta. W imprezie wziy udzia osoby niepenosprawne intelektualnie ze rodowiskowego Domu Samopomocy z Choszczna, Drawna, Recza i Warsztatu Terapii Zajciowej z Piasecznika oraz lokalni artyci, wadze miasta (Burmistrz Choszczna, Starosta Choszczeski), ksidz, lekarz psychiatra, psycholog, choszczeskie kluby plastyka "Vena" i "Impresja", pracownicy Choszczeskiego Domu Kultury.

Impreza miaa charakter uliczny, przechodzcy mieszkacy miasta z zaciekawieniem ogldali wystaw prac plastycznych, czytali ulotki, zatrzymywali si by posucha wystpy lokalnych artystw, chtnie przechodzili przez symboliczne drzwi, wpisywali si do ksigi pamitkowej. Miym akcentem tego dnia byo uoenie serca z ywych kwiatw.

Modzie licealna ubrana w jaskrawo te koszulki z napisami typu: "czuj jak Ty", "marz jak Ty", "chc mie przyjaci" roznosia ulotki i te balony z napisem "schizofrenia - otwrzcie drzwi", po ktre chtnie sigali rodzice dla swoich dzieci. Wielu przechodniw zachconych mi atmosfer podchodzio do punktu konsultacyjnego oraz do terapeutw rodowiskowego Domu Samopomocy i dzielio si swoimi problemami.

Obchody Dnia Solidarnoci z Osobami Chorymi na Schizofreni "Otwrzcie Drzwi" spotkay si z duym zainteresowaniem mieszkacw naszego miasta, chtnie wczali si w nasze dziaania o czym wiadcz wpisy do ksigi pamitkowej rodowiskowego Domu Samopomocy dokonywane po przejciu przez drzwi symbolizujce solidaryzowanie si z osobami chorymi. Okazao si, e jest duo osb tkwicych w domu ze swoim problemem, dopiero ten dzie spowodowa, e wyszli z nim na zewntrz. Chtnie korzystali z porad specjalistw.

Mieszkacy Choszczna z zainteresowaniem ogldali wystaw prac plastycznych osb chorych, wyraajc podziw i uznanie dla ich twrcw, niejednokrotnie zdziwienie, e ogldane prace wykonuj osoby z tak duymi problemami natury psychicznej.

Wykad lekarza psychiatry przyczyni si do podniesienia wiedzy spoeczestwa lokalnego na temat schizofrenii, uwiadomienia, e problem moe dotyczy kadego z nas co zwizane jest ze wzrostem pdu cywilizacyjnego.

Wczenie wadz miasta, specjalistw, artystw sceny lokalnej, stowarzysze, klubw, organizacji pozarzdowych podnioso splendor imprezy, rozszerzyo wymiar spoeczny i zasig przedsiwzicia. Choroba dotyka najczciej osoby mode jednoczenie to modziey najtrudniej zaakceptowa osoby chore, dlatego pooylimy najwikszy nacisk na wczenie tej grupy spoeczestwa do naszych dziaa.