Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie 24-01-2020
Menu


�rodowiskowy Dom Samopomocy
w Choszcznie

ul. Drawieńska 52
73 - 200 Choszczno
Godziny otwarcia: 7:30 - 15:30

tel. (0) 95 765 18 90/91
fax (0) 95 765 18 90
e mail: sdschoszczno@wp.pl
Wydarzenia: Punkt wsparcia dla rodzin z problemem choroby psychicznej
1. Punkt wsparcia dla rodzin z problemem choroby psychicznej.

Celem organizacji punktu wsparcia byo stworzenie miejsca i sytuacji, do ktrego kady moe przyj porozmawia i otrzyma informacj na temat szukania i form pomocy, a take otrzyma specjalistyczn pomoc w sytuacji pojawienia si w rodzinie choroby psychicznej, bd kryzysu choroby. Punkt prowadzony jest przez pracownika socjalnego rodowiskowego Domu Samopomocy i opiekuna specjalistycznego z Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej. W okresie od wrzenia do koca grudnia 2009 roku punkt wsparcia dziaa cznie 16 godzin. Najczciej sprawy osb odwiedzajcych punkt dotyczyy nowych zachorowa- zgaszay si osoby, ktre widzc niepokojce objawy i zachowania swoich bliskich trafiay do punktu. Osoby te otrzymay informacje o moliwoci skorzystania z pomocy opieki specjalistycznej, proponowano rwnie wizyty opiekunki specjalistycznej, udzia rodziny w spotkaniach grupy samopomocowej, a przede wszystkim kierowano do lekarza psychiatry.