Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie 24-01-2020
Menu


�rodowiskowy Dom Samopomocy
w Choszcznie

ul. Drawieńska 52
73 - 200 Choszczno
Godziny otwarcia: 7:30 - 15:30

tel. (0) 95 765 18 90/91
fax (0) 95 765 18 90
e mail: sdschoszczno@wp.pl
Wydarzenia: Turniej Szachowy
3. Turniej szachowy
Celem zorganizowania turnieju szachowego byo przeamanie istniejcych w spoeczestwie stereotypw dotyczcych osb chorych psychicznie, umoliwienie osobom chorym nie tylko rozwijania i poszerzania swoich zainteresowa, ale take pokazanie swoich umiejtnoci i zdolnoci, umoliwienie osobom zdrowym nowego spojrzenia na chorob psychiczna poprzez wspln pasje gry w szachy. Turniej szachowy odby si 25 listopada 2009 roku w sali spotka rodowiskowego Domu Samopomocy, a prowadzony by przez v-ce prezesa Uczniowskiego Klubu Szachowego "Skoczek", dziaajcego w Choszczeskim Domu Kultury. Turniej rozpoczto przywitaniem uczestnikw i omwieniem zasad turnieju, po czym odbyo si losowanie par graczy.

Udzia wzio 8 zawodnikw (7 mczyzn, 1 kobieta) w tym 3 uczestnikw rodowiskowego Domu Samopomocy z zaburzeniami psychicznymi i 5 czonkw klubu "Skoczek". Turniej odbywa si przy 4 stoach wyposaonych w plansze do gry i zegary szachowe. Wyniki zapisywane byy w tabeli turnieju szachowego umieszczonej na stojaku, tak aby zapisywane informacje byy widoczne dla wszystkich uczestnikw turnieju. Podczas gry panowaa atmosfera wysokiego skupienia, koncentracji z zachowaniem wszystkich oglnie przyjtych norm kultury osobistej (np. gest przywitania i podzikowania za gr przy kadej partii).

Uczestnicy wykazali wysoki poziom umiejtnoci i mylenia. Osoby chore wbrew oglnemu przekonaniu okazay si trudnym przeciwnikiem a na pewno rwnorzdnym partnerem do gry. Po podliczeniu punktacji w tabeli odczytano wyniki, ktre przedstawiay si nastpujco:
I miejsce - czonek klubu "Skoczek",
II miejsce - czonek klubu "Skoczek",
III miejsce - uczestnik rodowiskowego Domu Samopomocy.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody w postaci ksiek i pyt muzycznych. Cao turnieju nagrywana bya i emitowana przez lokalna telewizj "Telsat".