Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie 24-01-2020
Menu


�rodowiskowy Dom Samopomocy
w Choszcznie

ul. Drawieńska 52
73 - 200 Choszczno
Godziny otwarcia: 7:30 - 15:30

tel. (0) 95 765 18 90/91
fax (0) 95 765 18 90
e mail: sdschoszczno@wp.pl
O nas
O NAS

rodowiskowy Dom Samopomocy dla osb z Zaburzeniami Psychicznymi w Choszcznie dziaa na podstawie Uchway Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 wrzenia 1995 r. Nr XVI /191/95 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Choszczno o nazwie rodowiskowy Dom Samopomocy dla Osb z Zaburzeniami Psychicznymi.


• UCZESTNICY

DS jest Orodkiem wsparcia dla osb z zaburzeniami psychicznymi oraz niepenosprawnych intelektualnie w stopniu gbokim, umiarkowanym i lekkim wwczas gdy istnieje sprzenie z innymi zaburzeniami, np. dysfunkcja ruchu, epilepsja, autyzm itp., std zgodnie z wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Spoecznej jest okrelany domem typu "AB". Obecnie DS przeznaczony jest dla 40 dorosych osb.


• ZASADY PRZYJCIA

Do rodowiskowego Dom Samopomocy przyjmowane s osoby niepenosprawne legitymujce si orzeczonym stopniem niepenosprawnoci, na podstawie decyzji waciwego terytorialnie orodka pomocy spoecznej, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu rodowiskowego.