Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie 24-01-2020
Menu


�rodowiskowy Dom Samopomocy
w Choszcznie

ul. Drawieńska 52
73 - 200 Choszczno
Godziny otwarcia: 7:30 - 15:30

tel. (0) 95 765 18 90/91
fax (0) 95 765 18 90
e mail: sdschoszczno@wp.pl
Wydarzenia: Cele i zaoenia
• "Aktywni psychicznie - aktywni spoecznie"

rodowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie poprzez projekt"Aktywni psychicznie - aktywni spoecznie" wczy si do programu wsparcia dla osb z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej. Realizacja projektu trwaa w miesicach wrzesie - grudzie 2009 roku.

Adresatami projektu byy:
- rodziny osb z problemem choroby psychicznej na terenie miasta i gminy Choszczno,
- rodziny uczestnikw rodowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie z problemem choroby psychicznej,
- osoby chore psychicznie,
- rodowisko lokalne (spoeczestwo lokalne, wadze samorzdowe, modzie szkolna).

Przyczyna powstania projektu:
W ostatnich latach zaobserwowalimy, e grupa osb chorych psychicznie, ktre korzystaj z szeroko rozumianej rehabilitacji spoecznej i terapii zajciowej w rodowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie powiksza si, gdy wzrasta liczba zachorowa na schizofreni u modych ludzi. ycie i funkcjonowanie rodziny w kontakcie z osob chora zostaje cakowicie zaburzone, poniewa objawy choroby s czsto irytujce, trudne do zrozumienia, wzbudzaj w czonkach rodziny negatywne emocje, ktre prowadz do konfliktw. Rodzina nie radzi sobie z problemami i kryzysami wynikajcymi z choroby. Nie potrafi pomc chorej osobie w sposb wspierajcy, sama zaczynajc y w chaosie. Z jednej strony dowiadcza bezradnoci w szukaniu pomocy, z drugiej strony wstydzi si mwi i szuka pomocy zamykajc problem i chorego w domu. Pomocy tak naprawd potrzebuje nie tylko sam chory ale caa jego rodzina, poniewa dopiero wyedukowana rodzina jest w stanie stworzy wspierajce rodowisko rodzinne i wczy si aktywnie w proces leczenia.

Realizacja projektu pozwolia na osignicie nastpujcych celw:
1. Podniesienie wiadomoci rodzin na temat choroby psychicznej.
2. Radzenie sobie chorego i rodziny z chorob i jej kryzysami.
3. Umocnienie wizi rodzinnych.
4. Wczenie rodziny w proces leczenia.
5. Przywrcenie rodzinie wasnych moliwoci i zasobw.
6. Umoliwienie jak najszybszej interwencji specjalistycznej w razie pojawienia si choroby psychicznej w rodzinie.
7. Podniesienie wiadomoci spoeczestwa lokalnego na temat choroby psychicznej.
8. Zmian postaw i uprzedze wobec choroby psychicznej.
9. Pogbienie tolerancji i akceptacji spoecznej dla chorego psychicznie i rodziny.
10. Integracj osb z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze rodowiskiem lokalnym.