Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie 24-01-2020
Menu


�rodowiskowy Dom Samopomocy
w Choszcznie

ul. Drawieńska 52
73 - 200 Choszczno
Godziny otwarcia: 7:30 - 15:30

tel. (0) 95 765 18 90/91
fax (0) 95 765 18 90
e mail: sdschoszczno@wp.pl
Usugi: Terapia zajciowa
USUGI: Terapia zajciowa

TERAPIA ZAJCIOWA, ktr realizujemy w pracowniach:

• Pracownia plastyczna
 Tu uczestnicy zapoznaj si z rnorodnymi formami i technikami plastycznymi - rysunek (owek, kredka,), malarstwo (olej, akwarela, farba plakatowa, farba witraowa, pastele), witra (technika Tiffany’ego), rzebiarstwo (drewno, gips). Ponadto wasnorcznie wykonuj kartki okolicznociowe, ozdoby witeczne i uytkowe, biuteri. Poprzez wykonywanie prac plastycznych poznaj niewerbalne formy wyraania myli i przey, rozwijaj swoje zainteresowania. Zajcia pobudzaj wyobranie, uwraliwiaj i ksztatuj potrzeby estetyczne.

• Pracownia krawiecka
Domownicy ucz si posugiwa przyborami do kroju, szycia, poznaj ciegi podstawowe, ozdobne, hafty; ucz si zdobienia tkanin. Poznaj obsug maszyn do szycia – ucz si prostych ciegw. Nabywaj umiejtnoci posugiwania si elazkiem.

• Pracownia komputerowa
 Ma za zadanie nauczy podstawowych zasad obsugi komputera. W zalenoci od moliwoci uczestnikw nabywaj wiedz na temat wykorzystywania programw uytkowych np. edytorw tekstu, grafiki. Ucz si przepisywania tekstw, sporzdzania pism urzdowych, tworzenia kartek okolicznociowych, zaprosze, ycze witecznych. Poprzez korzystanie z internetu rozwijaj swoje zainteresowania. W przerwie mog posucha muzyki i zagra w gry edukacyjne.


• Pracownia gastronomiczna

W zakresie dziaalnoci pracowni gastronomicznej uczestnicy sami przygotowuj posiki. Przy okazji prac kulinarnych uczestnicy ucz si obsugi urzdze gospodarstwa domowego, odpowiedniego nakrywania stou, utrzymywania porzdku, a take higieny pracy.• Pracownia gospodarstwa domowego

W tej pracowni uczestnicy nabywaj umiejtnoci niezbdnych w yciu codziennym takich jak: pranie, prasowanie, sprztanie, czyszczenie obuwia i odziey co wie si z nauk obsugi sprztu AGD typu pralka automatyczna, elazko.• Sala relaksacyjna

W atmosferze ciszy, spokoju, jak rwnie przy odpowiedniej muzyce uczestnicy spdzaj chwile odpoczynku i odprenia. Tutaj rwnie graj w tenisa stoowego, ogldaj ulubione filmy, czytaj wiersze, suchaj poezji.• Pomieszczenia terapeutyczne dla osb z problemem choroby psychicznej
 Tutaj spotykaj si osoby z problemem choroby psychicznej. Zajcia odbywaj si wedug ustalonego planu, w ktrym jest czas na adaptacj, swobodne rozmowy, relaksacj oraz tyerapi zajciow. W czasie spotka prowadz dyskusje w oparciu o wasne zainteresowania, tematy wywoane przez uczestnikw, a take w oparciu o tematyk zagadnie poruszanych w trakcie zaj z zakresu rehabilitacji zaburze psychicznych. Ucz si podejmowania decyzji, odpowiedzialnoci za siebie, nabywaj umiejtnoci gospodarowania budetem, zaatwianie spraw urzdowych, podstawowych umiejtnoci zawodowych, ycia w grupie. Rozwijaj si w zakresie planowania czasu wolnego, korzystania z dbr kulturalnych. Nabywaj zdolnoci rozumienia i skutecznych sposobw radzenia sobie z chorob. W trakcie terapii zajciowej – ktra oparta jest przede wszystkim na zainteresowaniach i dostosowanych do aktualnych moliwoci – przegldaj czasopisma czytaj ksiki, graj na gitarze, suchaj muzyki, graj w warcaby, szachy, tenisa stoowego, wykonuj prace plastyczne, korzystaja z komputera. Zacieniaj wzajemne relacje, powstaj przyjanie. Pomagaj sobie w yciu codziennym.