Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie 24-01-2020
Menu


�rodowiskowy Dom Samopomocy
w Choszcznie

ul. Drawieńska 52
73 - 200 Choszczno
Godziny otwarcia: 7:30 - 15:30

tel. (0) 95 765 18 90/91
fax (0) 95 765 18 90
e mail: sdschoszczno@wp.pl
Usugi: Rehabilitacja ruchowa
USUGI: Rehabilitacja ruchowa

• Sala rehabilitacyjna

Pod okiem fizjoterapeuty prowadzone s wiczenia podnoszce kondycj i sprawno fizyczn uczestnikw. Zajcia odbywaj si w grupach i indywidualnie. W ramach zaj odbywaj si take gry i zabawy na wieym powietrzu.