Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie 24-01-2020
Menu


�rodowiskowy Dom Samopomocy
w Choszcznie

ul. Drawieńska 52
73 - 200 Choszczno
Godziny otwarcia: 7:30 - 15:30

tel. (0) 95 765 18 90/91
fax (0) 95 765 18 90
e mail: sdschoszczno@wp.pl
Wydarzenia: Spartakiada
WYDARZENIA: Spartakiada

Jest dziaaniem o charakterze sportowym i integracyjnym, majcym na celu doskonalenie si psychofizycznych, popularyzacj sportu, czynny i zdrowy wypoczynek. Naszym celem jest take ksztatowanie umiejtnoci wsppracy w grupie, woli walki, przestrzegania regu i pokonywania wasnych saboci.

Wsporganizatorem zawodw sportowych jest Jednostka Wojskowa w Choszcznie, ktra udostpnia nam hal, stowk a co najwaniejsze wykwalifikowany personel niezwykle pomocny przy prowadzeniu imprezy.

Spartakiady odbywaj si co rocznie poczwszy od 2006 roku w miesicu padzierniku. Rywalizacja sportowa towarzyszca konkurencjom przeplatana bya wystpami artystycznymi zaproszonych przez nas goci a byli wrd nich:
- "Revers" - zesp taca wspczesnego prowadzony przez Pani Ann Argentati, dziaajcy przy Choszczeskim Domu Kultury,
- "Terpsychora" - zesp taneczny z Klubu Garnizonowego w Choszcznie pod kierunkiem Pani Beaty Leniaskiej,
- Choszczeski Klub Karate - prowadzony przez Pana Mirosawa Jdrowskiego,
- Grupa Cyrkowa - prowadzona przez Pastwa Wilk ze Stargardu Szczeciskiego.

Aby zregenerowa utracone siy po zmaganiach sportowych opiekunowie i zawodnicy zaproszeni s na syty posiek i sodki poczstunek. Po podliczeniu punktw przez prowadzcego zawody odbywa si inauguracja naszej spartakiady podczas ktrej wrczane s dyplomy, medale, statuetki i nagrody. Jako organizatorzy odczuwamy ogromn satysfakcj uczestniczc i obserwujc rado osb niepenosprawnych mogcych zmierzy swoje siy rywalizujc z kolegami i koleankami z innych placwek.